R. Toering

Code Titel Auteur Categorie Tariefcode Uitgever
13082 Dwaan wat ik sis, hear Ayckbourn, A. eenakter 15 Stuft
13748 It feint fan twa masters Goldoni, Carlo avondvullend 34 Stuft
17721 Leave santjin Ayckbourn, A. eenakter 15 Stuft
19871 Om in praatsje ferlegen Ayckbourn, A. eenakter 10 Stuft
22077 Sjonnie Cartwright, J. avondvullend 15 Onbekend
23480 Twa Cartwright, J. 35 Onbekend
25393 Wy nimme noch mar ien, net! Ayckbourn, A. eenakter 20 Stuft