Wie zijn wij?

Ons bureau is gemachtigd om voor het geregistreerde repertoire aan (toneel)verenigingen een licentie (vergunning) voor de opvoering van een toneelstuk in de amateurtoneelsector te verstrekken. Toestemming tot opvoeren, vertalen en bewerken moet worden aangevraagd via ons auteursrechtenbureau.

Om in bezit te komen van een vergunning dient men op de hoogte te zijn van onze voorwaarden. Deze kunt u vinden op de website bij Verenigingen - Voorwaarden.

Voor heropvoeringen gelden dezelfde voorwaarden als eerder gegeven opvoeringen.
Aanvragen van een licentie kunt u via onze site indienen.

BETAAL AUTEURSRECHTEN AAN HET JUISTE BUREAU!


Met grote regelmaat komt de controleafdeling van I.B.V.A. erachter dat er auteursrechten zijn betaald door toneelverenigingen aan de verkeerde bureaus/instanties.

Dit is een zeer vervelende situatie, want het ontslaat de toneelvereniging niet van de plicht alsnóg te betalen aan het juiste bureau. Daarom willen wij u erop wijzen dat u voordat u rechten gaat betalen altijd contact kunt opnemen met ons. Wij lichten u graag voor over waar u de opvoerrechten dient te betalen. Het I.B.V.A. helpt u bij het vinden van de rechtmatige bureaus/instanties.
 
VOORWAARDEN

Voorwaarden voor het aanvragen van een vergunning

ZAALHOUDERSVERKLARING

Per 1 januari 2012 zijn wij verplicht te rekenen naar de capaciteit van de zaal en niet naar het aantal bezoekers dat de toneelvereniging opgeeft. Maakt u geen gebruik van de volledige capaciteit van de zaal waarin u speelt, zorgt u dan dat u een zaalhoudersverklaring meestuurt met uw aanvraag. Zo komt u niet voor verrassingen te staan bij ontvangst van de factuur.

Voorwaarden zaalhoudersverklaring:
-

  • Korting mogelijkheden onder voorbehoud
  • Uw aanvraag tot korting wordt alleen in behandeling genomen na overleg van een geldige zaalhoudersverklaring
  • Officieel briefpapier (Papier dat een sticker, stempel of logo bevat van de zaal)
  • Vermelding naam toneelvereniging en penningmeester
  • Beknopte beschrijving van de omstandigheid

Ondertekend door de zaalhouder

Hier vindt u een voorbeeld van een zaalhoudersverklaring.

AANVRAGEN / WIJZIGEN OPVOERINGSRECHT

De aanvraag voor een vergunning moet worden gedaan door de penningmeester van de spelende toneelvereniging. Let op! Er dient aangevraagd te worden voor elke opvoering.

U wilt een opvoering(en) aanmelden? Aanvragen

Ik ben in bezit van de factuur maar wil alsnog speeldatum/-data veranderen?

Ik wil een aanvraag indienen tot vertaling / bewerking bestaand stuk?

WIJZIGINGSFORMULIER OPVOEREN:

Bij het wijzigen of terugbetalen van uw factuur hebben wij een zaalhoudersverklaring van u nodig.

U dient de reden en de wijziging te vermelden.

Klantnummer:
IK BEN MIJN KLANTNUMMER VERGETEN (i: U kunt uw klantnummer vinden op u laatst ontvangen factuur/vergunning.)

IK HEB NOG GEEN KLANTNUMMER (i: U kunt ‘0’ invullen, wij wijzen u vervolgens een klantnummer toe.
Naam toneelvereniging:
Selecteer: ANNULERING DATA / VERPLAATSING DATA / VERPLAATSING LOCATIE
Omschrijving wijziging:
UPLOAD ZAALHOUDERSVERKLARING

AANVRAAGFORMULIER VERTALING/BEWERKING:


Klantnummer:
IK BEN MIJN KLANTNUMMER VERGETEN (i: U kunt uw klantnummer vinden op u laatst ontvangen factuur/vergunning.) / IK HEB NOG GEEN
KLANTNUMMER (i: U kunt ‘0’ invullen, wij wijzen u vervolgens een klantnummer toe.
Naam toneelvereniging:
Naam toneelstuk:
Omschrijving vertaling/bewerking (Hier beschrijft u wat u precies wilt gaan wijzigen aan het oorspronkelijke stuk):
VERZENDEN


Aanmelden opvoeringsrechten

Aanmelden van uw opvoering(en) gaat nu nog makkelijker. Via de knop hieronder kunt u uw bestellingen bij een aangesloten toneeluitgeverij inzien en aanmelden.

Mijn bestellingen
Losse aanvragen van een titel

Is Mijn bestellingen leeg? Zoek dan in onderstaand formulier naar het op te voeren toneelstuk en klik op Aanmelden. Kunt u het stuk niet vinden? Neem dan contact met ons op: wij helpen u graag.