Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
IBVA Holland BV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van IBVA Holland BV, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan IBVA Holland BV verstrekt. IBVA Holland BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw verenigingsnaam/bedrijfsnaam
  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres/webadres
  • Uw bankgegevens
  • Uw IP-adres


WAAROM IBVA HOLLAND BV GEGEVENS NODIG HEEFT
IBVA Holland BV verwerkt uw persoonsgegevens om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen en/of telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of nodig is voor de diensverlening van IBVA Holland BV.
Daarnaast kan IBVA Holland BV uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit de afwikkeling van auteursrechten.


HOE LANG IBVA HOLLAND BV GEGEVENS BEWAART
IBVA Holland BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor het doel van verwerking, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens kunt u conform onderstaand lid, inzien, aanpassen of laten verwijderen.


DELEN MET ANDEREN
IBVA Holland BV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst/afspraak met u en/of betreffende rechthebbende(n) op het auteursrecht, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van IBVA Holland BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. IBVA Holland BV gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


GOOGLE ANALYTICS
IBVA Holland BV maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google Analytics voor meer informatie.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan IBVA Holland BV te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. IBVA Holland BV heeft hier geen invloed op.
IBVA Holland BV heeft Google geen toestemming gegeven om via IBVA Holland BV verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected] of naar ons correspondentie adres. IBVA Holland BV zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


BEVEILIGEN
IBVA Holland BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van IBVA Holland BV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door IBVA Holland BV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met IBVA Holland BV op via
[email protected]. Ibva.nl is een website van IBVA Holland BV.


DISCLAIMER
Ondanks het feit dat deze website en haar inhoud tot stand is gekomen met inachtneming van de grootst mogelijke zorgvuldigheid, wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele onvolledigheid of onjuistheden. Daarnaast wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor het gebruik van de informatie van deze website.
Niets van de inhoud van deze website mag worden verveelvoudigd (waaronder begrepen het opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand), worden gereproduceerd of anderszins worden gebruikt voor commerciële doeleinden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IBVA Holland BV.


CONTACT
Om contact met ons op te nemen verwijzen wij u naar onderstaande footer, alwaar u altijd de meest recente contactgegevens aantreft.

Aanmelden opvoeringsrechten

Aanmelden van uw opvoering(en) gaat nu nog makkelijker. Via de knop hieronder kunt u uw bestellingen bij een aangesloten toneeluitgeverij inzien en aanmelden.

Mijn bestellingen
Losse aanvragen van een titel

Is Mijn bestellingen leeg? Zoek dan in onderstaand formulier naar het op te voeren toneelstuk en klik op Aanmelden. Kunt u het stuk niet vinden? Neem dan contact met ons op: wij helpen u graag.