Welkom bij IBVA

De specialist in toneel- en musical rechten!


Gaat uw (toneel)vereniging opvoeren in Corona tijd?

Normaliter kunt u uw aanvraag zelf regelen via onze website.

Het aanvragen van de auteursrechten gaat op dit moment anders dan u van ons gewend bent.

Per regio kunnen de Corona maatregelen op elk moment gewijzigd worden.

Uw aanvraag (titel, datum, zaal, aantal bezoekers per keer) moet u minimaal 1 week voor de 1e speeldatum per e-mail info@ibva.nl aan ons doorgeven.

U krijgt vervolgens een bevestiging per e-mail, dat u de toestemming krijgt om het stuk te mogen spelen. Na de laatste speeldatum zullen wij u een factuur sturen.

Wij wensen alle (toneel) verenigingen heel veel succes met repeteren en opvoeren!

------


De toneeluitgeverijen van Vink en Grosfeld hebben met het auteursrechtenbureau IBVA een TOP (Tijdelijke Opvoeringsrechten Periode (pdf)) regeling afgesproken zodat er voor de clubs, die door de RIVM maatregelen noodgedwongen voor een beperkt publiek spelen, er een TOP-regeling bestaat om 2 opvoeringen voor de rechtenprijs van 1 te spelen * !!!.

*Let op deze regeling is tijdelijk, tot nu toe voor opvoeringen tot 31 -12-2020. Blijft de 1,5 meter afstand van kracht in 2021, zullen wij de Top regeling verlengen. Er gelden voorwaarden dus het is van belang dat u eerst bij ons bureau informeert.  U kunt ook kijken bij de voorwaarden  (verenigingen)

-------

Update n.a.v. advies kabinet 29 september 2020

Opvoeren voor een breder publiek mag weer. Repeteren ook!!

Regels bij de (amateur)beoefening van kunst, zoals toneelspelen, dansen, musiceren en acteren

Kinderen en volwassen (professionals en amateurkunstbeoefenaars), zoals toneelspelers, dansers en acteurs, mogen kunst beoefenen, repeteren en optreden. 

  • Buiten de eigen woning geldt per 29 september 18:00 dat u met maximaal 4 personen anders dan een huishouden een gezelschap mag vormen (kinderen tot en met 12 tellen hierbij niet mee). Uitgezonderd van de maximum gezelschapsgrootte van 4 personen zijn personen die theater, dans, sport of muziek in de vorm van culturele uiting beoefenen. Het maximale aantal bezoekers is binnen 30 personen per ruimte en buiten 40 personen. 
  • Er geldt een uitzondering op het maximum aantal van 30 personen voor cultuur-, kunst-, muziek-, en andere georganiseerde jeugdactiviteiten voor personen tot en met 17 jaar.
  • Het is niet toegestaan om (dans)wedstrijden met publiek te organiseren.
  • Bij bepaalde activiteiten is contact noodzakelijk en geldt de 1,5 meter alleen voor zover dat mogelijk is. Het gaat om bijvoorbeeld acteurs en dansers (zowel professionals als amateurkunstbeoefenaars).

Voor de bezoekers geldt wel de 1,5 meter regel in het theater of buiten.*

Lees meer op de site Cultuur van de rijksoverheid en protocol NAPK podiumkunstenNAPK heeft voor de podiumkunsten dit protocol opgesteld waarmee organisaties weer kunnen starten met het veilig en verantwoord repeteren. Dit kan ook als leidraad dienen voor amateurtheater-, dans- en muziekgezelschappen. Wat betreft uitvoeringen en voorstellingen kunnen amateurgezelschappen het protocol van het VSCD voor theaters en concertzalen als voorbeeld nemen.


* Zorg dat uw podium duidelijk afstand heeft tot bezoekers in de zaal.

------

Het Internationaal Bureau voor Auteursrecht verzorgt sinds 1933 de incasso en repartitie voor alle aangesloten binnen en buitenlandse toneeluitgevers, -agenten, -schrijvers, -vertalers en -bewerkers. Het I.B.V.A. regelt de auteursrechten voor het amateurtoneel in Nederland en is daar landelijk het centrale bureau voor.

Er zijn mensen die toneelschrijven en muziek maken, de toneel- en muziekauteurs. Zij zijn degenen die aan de wieg staan van al die mooie werken met een lach en een traan. De toneelwerken waarvan wij genieten is door hen bedacht. Net als anderen hebben zij recht op een vergoeding wanneer hun werk wordt gespeeld en gezongen. IBVA Holland is de specialist die daarvoor zorgt.


Internet Explorer 11 (of 10  en oudere versies) geven geen toegang op onze Website en/of geen zoekresultaat omdat ze onveilig zijn in gebruik. Gebruik de update naar Edge. Google Chrome of Firefox werken wel veilig. 


YouTube

Denkt u eraan, dat het niet toegestaan is om uw gespeelde stuk(ken) online te plaatsen, graag eerst bij ons bureau te informeren.

Zie de opvoervoorwaarden op www.ibva.nlAanvragen

Gaat uw (toneel)vereniging opvoeren in Corona tijd? Gelieve uw aanvraag niet via de website indienen, maar via de e-mail info@ibva.nl of telefonisch 072-5112135. Zie ook onze voorwaarden.
Onze dank.