Auteurs Informatie

Het I.B.V.A. registreert alle toegezonden toneelwerken en manuscripten ten behoeve van de noodzakelijke bescherming en controle op het auteursrecht. Toegezonden werken welke tot ons repertoire behoren genieten een landelijke bescherming tegen inbreuk op de Auteurswet. Indien gewenst sturen wij het script ter lezing of uitgave naar een erkende toneeluitgever. Bij acceptatie neemt de uitgever contact op met de auteur of rechthebbende(n). De diensten I.B.V.A. zijn beschikbaar voor alle rechthebbenden en makers van toneelwerken/musical en dramatische werken..  IBVA is een Onafhankelijke Beheer Organisatie (O.B.O.) voor het beheer van theater auteursrechten. Onze organisatie valt onder het  toezicht van het College van Toezicht auteursrechten.

Ontvangen auteursrechten worden op de afgesproken termijnen aan de rechthebbende(n) uitbetaald, minimaal één maal per jaar. De rechthebbende ontvangt een schriftelijke afrekening met verslaglegging opvoeringen. I.B.V.A. vermeld op de royalty-afrekening wat het betaalde bedrag auteursrecht is en welk bedrag de rechthebbende hierna nog te goed heeft op datum afrekening. De geïncasseerde bedragen worden door auteurs/uitgevers vastgesteld, echter het I.B.V.A. tracht zoveel mogelijk een vaste lijn hierin aan te brengen.

Lees ook onze doelstelling & missie en informatie over het aansluitingscontract. U kunt zichzelf inschrijven middels onderstaand formulier en of online registreren met toezending van uw toneelwerk. Indien u een bestaand toneelstuk wenst te vertalen of te bewerken, laat het ons dan weten middels onderstaande formulier link. Mocht het IBVA gelden ontvangen waarvoor u als auteur nog geen stuk heeft geregistreerd zullen wij indien mogelijk vooraf contact met u opnemen. Na de registratie zullen de rechten op uw rekening worden overgemaakt.


VOORDELEN
7 REDENEN OM je aan te sluiten bij I.B.V.A. Holland:

1.    Het centrale bureau voor registratie en bescherming van uw rechten in het amateurtoneel.
2.    Wij bemiddelen met toneeluitgeverijen voor uitgave van uw toneelstuk/musical.
3.    Extra inkomsten uit exploitatie van rechten en vergoedingsaanspraken die auteurs niet of nauwelijks zelf kunnen verzilveren;
4.    Bescherming in binnen- en buitenland
5.    Informatie en advies via IBVA’s website en medewerkers;
6.    Hulp en advies bij inbreuken;
7.    Registratie en aansluiting is gratis.


INSCHRIJVEN

Staat u nog niet ingeschreven bij het I.B.V.A.? Graag verzoeken wij u, om ons een mail te sturen naar [email protected] Of neem telefonisch contact met ons op 072-5112135.

(Opgaveformulier adresgegevens auteur registratie (Wwft))


REGISTRATIEFORMULIER TONEELWERK / MANUSCRIPT

Wij verzoeken u een e-mail te sturen naar [email protected]


AANVRAAGFORMULIER TOT VERTALING/BEWERKING:

Graag verzoeken wij u om telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen, zodat we de mogelijkheden kunnen bespreken.

Aanmelden opvoeringsrechten

Aanmelden van uw opvoering(en) gaat nu nog makkelijker. Via de knop hieronder kunt u uw bestellingen bij een aangesloten toneeluitgeverij inzien en aanmelden.

Mijn bestellingen
Losse aanvragen van een titel

Is Mijn bestellingen leeg? Zoek dan in onderstaand formulier naar het op te voeren toneelstuk en klik op Aanmelden. Kunt u het stuk niet vinden? Neem dan contact met ons op: wij helpen u graag.