Auteurs Informatie

Het I.B.V.A. registreert alle toegezonden toneelwerken en manuscripten ten behoeve van de noodzakelijke bescherming en controle op het auteursrecht. Toegezonden werken welke tot ons repertoire behoren genieten een landelijke bescherming tegen inbreuk op de Auteurswet. Indien gewenst sturen wij het script ter lezing of uitgave naar een erkende toneeluitgever. Bij acceptatie neemt de uitgever contact op met de auteur of rechthebbende(n).

Ontvangen auteursrechten worden op de afgesproken termijnen aan de rechthebbende(n) uitbetaald. De geïncasseerde bedragen worden door auteurs/uitgevers vastgesteld, echter het I.B.V.A. tracht zoveel mogelijk een vaste lijn hierin aan te brengen.

INSCHRIJVEN

Staat u nog niet ingeschreven bij het I.B.V.A.? Download dan hier de inschrijfformulieren en stuur deze op naar: I.B.V.A. Holland B.V., Postbus 363, 1800AJ Alkmaar. Of mail de formulieren naar info@ibva.nl.
(Opgaveformulier adresgegevens auteur registrate (Wwft))

Hier kunt u de formulieren invullen om een nieuw toneelwerk of manuscript te registreren of een aanvraag te doen om een titel te mogen vertalen/bewerken.

REGISTRATIEFORMULIER TONEELWERK / MANUSCRIPT

Met dit formulier registreert u een bij ons niet eerder geregistreerd origineel toneelwerk.


AANVRAAGFORMULIER TOT VERTALING/BEWERKING:

Met dit formulier kunt u een verzoek indienen tot vertaling / bewerking van een bestaand (toneel)werk.

Ik heb een code

Als u naar aanleiding van de aankoop van een toneelstuk een brief van ons heeft gehad, vul dan hier uw code in en klik op Aanmelden.

Zoeken / Aanvragen van een titel

Heeft u geen code? Zoek dan in onderstaand formulier naar het op te voeren toneelstuk en klik op Aanmelden. Kunt u het stuk niet vinden? Neem dan contact met ons op: wij helpen u graag.