G. Tasma

Code Titel Auteur Categorie Tariefcode Uitgever
10220 Ald boartersgoud Houweninge, C. van avondvullend 34 Stuft
11512 De boer en syn lot Geen 34 Onbekend
13030 Dubel ferhierd Hydra, F. 34 Stuft
14908 Halsketting Bischot, W. avondvullend 34 Stuft
18902 Moard oan 'e mar Batson, G. avondvullend 35 Stuft
19664 Oan 'e ein fan 'e reinboge Wijngaarden, H. van avondvullend 34 Stuft