K.K. Hofstra

Code Titel Auteur Categorie Tariefcode Uitgever
25905 'T haite hounderhokfout! Stienstra, B. 15 Onbekend
10834 Baargtoal Pinter, H. eenakter 10 Onbekend
10943 Bargtael Pinter, H. eenakter 10 Onbekend
11131 Bergtaal Pinter, H. eenakter 10 Onbekend
11910 Camping De reerug Speekenbrink, W. eenakter 20 Vink
26579 De Jeudse Vraauw Brecht, Bertolt eenakter 10 Onbekend
19651 Een nuvere bruloft Vink, J. avondvullend 34 Onbekend
17373 Ko's info show Speekenbrink, W. kort 15 Grosfeld
26648 O gut, o gut, o gut Koch, E. avondvullend 34 Vink
19733 Oetboeten Bakker-Schoon, Mary avondvullend 34 Vink
21625 Rumoer om twickel Speekenbrink, W. avondvullend 29 Vink
22819 Taandes! Hagen, B. avondvullend 34 Vink
25726 Zondagskinderen Pinter, H. tweeakter 24 Onbekend
25801 Zundagskiender Pinter, H. 24 Onbekend