A. Krist

Code Titel Vertaler Categorie Tariefcode Uitgever
28485 As it mar net te let is.....!!! Geen avondvullend 34 Grosfeld
27100 Boer siket fuottewarmer Geen avondvullend 29 Grosfeld
11537 Boer zoekt voetwarmer Geen avondvullend 29 Grosfeld
28482 Komt ferst´┐Żn mei de jierren? Geen avondvullend 34 Grosfeld
26705 Komt verstand met de jaren? Geen avondvullend 35 Grosfeld
17720 Leaver loai as wurch Geen avondvullend 29 Grosfeld
17952 Liever lui dan moe Geen avondvullend 35 Grosfeld