A. Hamik

Code Titel Vertaler Categorie Tariefcode Uitgever
26286 Antje Geen avondvullend 29 Janssens
12374 De deerne hef geliek Wilterdink, D.W. avondvullend 34 Vink
23996 De verkochte grootvader Geen avondvullend 0 Janssens
14024 Gat in de wand Kuik, A. avondvullend 35 Vink
30162 Grootvaders list (naar Joosten, J. avondvullend 0 Janssens
15079 It heft yn hannen Westra, B. avondvullend 34 Stuft
24840 Wat 'n kippedrift! Jongman, H. avondvullend 34 Vink