B. Spehling

Code Titel Vertaler Categorie Tariefcode Uitgever
12650 Dokter help, ik ben getikt! Fober, H. avondvullend 35 Vink
29683 Dokter help, ik haw se net allegearre Dijkstra, Lammert avondvullend 35 Vink
13213 Eeuwige trouw in de bouw Fober, H. avondvullend 35 Vink
24069 Het verrassinkje Kessel, A. van avondvullend 35 Vink
15367 Hoed je voor ambtenaren Drukker, H. avondvullend 35 Vink
27303 Ladysitter Slotboom, A. avondvullend 35 Vink
18634 Met Appie naar Bali Fober, H. avondvullend 35 Vink
19826 Oma kan het niet laten Kessel, A. van avondvullend 35 Vink
20976 Pretty Belinda Fober, H. avondvullend 35 Vink
30066 Stress im champus-express Geen onbekend 0 Onbekend
23472 Tussen waanzin en majorca Fober, H. avondvullend 34 Vink
23880 Verborgen talenten Fober, H. avondvullend 35 Vink