P. Karhof

Code Titel Auteur Categorie Tariefcode Uitgever
13545 Eurydike (of de keuze om te kiezen) Ovidius avondvullend 29 Vink
13545 Eurydike (of de keuze om te kiezen) Vergilius avondvullend 29 Vink
17745 Legende van een moordenaar Sophocles avondvullend 29 Vink