Het aansluitingscontract

Een korte achtergrond


ALS MAKER HEEFT u auteursrecht op uw werk. Dit recht ontstaat automatisch. Het auteursrecht bestaat onder meer uit exploitatierechten: het recht om uw werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. De Auteurswet geeft een auteur (als rechthebbende) dus het recht om anderen toestemming te geven zijn werk te exploiteren, vaak tegen een vergoeding. U kunt er als auteur ook voor kiezen om deze rechten door een ander voor u te laten beheren. Dit kan via een overdracht van rechten of via een licentie. Door het tekenen van het aansluitingscontract met IBVA, geeft u toestemming aan IBVA om de daarin opgenomen rechten te beheren. IBVA stelt vervolgens de vergoedingen voor de exploitaties veilig.
IBVA beheert de auteursrechten van schrijvers en vertalers. Door u aan te sluiten hoeft u niet individueel over een veelheid van exploitatievormen te onderhandelen. Dit kunt u aan IBVA overlaten.

Wat draag ik over?
DE RECHTEN DIE u overdraagt aan IBVA zijn zoveel mogelijk beperkt tot exploitatievormen waarvoor u individueel een vergoeding kunt bedingen.

Er is geen sprake van dat u alle rechten op al uw werken aan IBVA weggeeft. Door ondertekening van ons aansluitingscontract worden alleen de rechten overgedragen die daarin expliciet genoemd worden.


Het contract bestaat uit enkele delen:
I.    De basisoverdracht met exclusieve last en volmacht
Hiermee worden auteursrechten en aanspraken overgedragen die IBVA nodig heeft om gelden voor de auteurs te innen. Het betreft het recht om te incasseren en te handhaven, voor wat betreft het recht met betrekking tot opvoeringen van amateurtoneel gezelschappen.
II.    Opvoeringsvoorwaarden
Partijen komen overeen dat de maker in zijn dramatische werken een informatie pagina opneemt zodat de gebruikers geïnformeerd worden hoe te handelen tot het verkrijgen van een licentie tot opvoeren via het IBVA.
III.    Vergoedingen/informatie aan rechthebbende
a) contactgegevens van de rechthebbende

b) de aan de rechthebbende toekomende rechten inkomsten

c) de te betalen rechten ter titel en per opvoering

d) de periode waarin het gebruik heeft plaatsgevonden

e) provisie bedragen die zijn ingehouden als beheerskosten.

Vaststelling van de te innen vergoedingen en bepaling van beschermingsgebied (Nederland en Belgi├ź).
IBVA verplicht zich om binnen 4 weken na het verstrijken van elk (half)jaar de aan de rechthebbende toekomende bedrag aan auteursrecht te voldoen op diens bankrekening met toezending van afrekening auteursrecht.
De afrekening auteursrecht bevat verantwoording van titel, naam gebruiker, speeldatum/-data, naam zaal, bedrag auteursrecht en provisie IBVA 20%.
Een halfjaar verloopt op 30 juni en 31 december van ieder jaar.

IV.  De auteursrechten gelden per opvoering.
V.   Het IBVA ontvangt van de maker vervaardigde werken een exemplaar te registratie. Nieuwe werken van de maker vallen automatisch bij registratie onder huidige overeenkomst.


De tarieven worden op de site van IBVA vermeld en zijn inclusief inhouding beheerskosten/21% BTW. De inhoudingen ten behoeve van beheerskosten betreft de handling fee van Euro 7,15 en de provisie van 20%.


Voor meer informatie kunt u ons bellen of emailen. Wij kunnen naar gelang uw wensen een concept overeenkomst toesturen.

Telefoon 072 5112135 of info@ibva.nl

Ik heb een code

Als u naar aanleiding van de aankoop van een toneelstuk een brief van ons heeft gehad, vul dan hier uw code in en klik op Aanmelden.

Zoeken / Aanvragen van een titel

Heeft u geen code? Zoek dan in onderstaand formulier naar het op te voeren toneelstuk en klik op Aanmelden. Kunt u het stuk niet vinden? Neem dan contact met ons op: wij helpen u graag.