J. Deval

Code Titel Vertaler Categorie Tariefcode Uitgever
10904 Ballingen/ou princes en exil Koopmans-Dam, J. van avondvullend 34 Onbekend
13953 Frou en faem Westra, B avondvullend 34 Stuft
18773 Mijn lieve schim Hertog, E. den avondvullend 34 Jongeneel
22301 Soubrette Remmelts, J. avondvullend 34 N.C.A.