P. Shaffer

Code Titel Vertaler Categorie Tariefcode Uitgever
15526 Horen en zien Pleiter, A. avondvullend 29 Elsevier
19754 Oh duisterheden Baas, G. 34 Onbekend
19766 Oh verleden Pleiter, A. eenakter 15 Jongeneel
25609 Zien Pleiter, A. 29 Onbekend